top of page

ZERO WASTE FESTIVAL

- ŽIVOT BEZ OBALU -

Naše předložené projekty pro rok 2022

Naše realizované projekty 2021
 

Květnatý pás pro hmyz

Dosadba biokoridoru Na Kuchyňce

Relaxační sad

Plodonosný remíz

Na Kožichově

bottom of page