top of page

KVĚTNATÉ PÁSY

Iniciovali jsme realizaci

květnatého pásu pro hmyz

V Písku vznikl květnatý pás pro hmyz. Nachází se u řeky Otavy pod domem s pečovatelskou službou. Realizován byl dle našeho projektu v rámci participativního rozpočtu města Písku.

Vědci i ochránci přírody stále častěji upozorňují na ztrátu biologické rozmanitosti. Jedním z velkých témat se v poslední době stává také úbytek hmyzu, např. samotářských včel nebo motýlů. Podle poznatků Institutu Maxe Plancka v Německu v posledních letech hmyzu prudce ubývá. V současnosti je ho jen čtvrtina množství oproti roku 1989 a 39 % druhů v posledních dvou letech vyhynulo. K ochraně  hmyzu přitom můžeme svým dílem přispět úplně každý. Důležitá je také výchova k poznání propojenosti přírodních systémů již od dětství.

Hmyz rychle mizí kvůli urbanizaci a klimatickým změnám, ale nejdůležitějším faktorem je intenzivní zemědělství. Za vysoké výnosy vděčí zemědělci používání pesticidů a insekticidů, které sterilizují půdu a ničí v ní všechny larvy.  A tak se pro hmyz paradoxně může městská zeleň stát – řečeno s nadsázkou - jakýmsi inkubátorem pro ohrožené druhy. Než se, jak pevně věříme, změní způsob obhospodařování naší krajiny, a budou zase dobré podmínky pro různorodost hmyzích společenství i ve volné krajině, můžeme něco udělat pro jeho ochranu i my, městští obyvatelé. 

 

Chtěli bychom v Písku vzbudit zájem o toto téma a podpořit ty obyvatele, které to zajímá, hlavně mladé lidi a školní děti, ale nejen ty.

Kontaktovali jsme odborníky ze sdružení Calla České Budějovice, které již několikátým rokem iniciuje tzv. „květnaté pásy“ v městské zeleni a pořádá pro zájemce veřejné vycházky o ochraně hmyzu ve městě. Inspirujeme se jejich aktivitami, navázali jsme spolupráci s p. Jiřím Řehounkem, který již na naše pozvání přednášel v knihovně a odborně zaštítil také vycházku pro veřejnost, zaměřenou na pozorování života hmyzu a jeho potřeb, co se týče skladby bylin.

 

 Doposud byl hmyz pro nás spíše obtížný, Oblíbit si brouky je něco, čemu se lidstvo ve své dlouhé historii musí učit poprvé .Ochranou hmyzu budeme chránit především sami sebe“. Hmyz opyluje stromy a rostliny, a jeho klesající počet tak ohrožuje produkci potravin, ale i zdroje potravy ptáků.

 

Květnaté pásy jsou záhony v městském trávníku které se osívají speciálním osivem rostlin, jež podporuje ohrožené druhy hmyzu, motýlů či brouků. Je třeba dodržet regionální druhy rostlin, které v naší krajině ubývají.

 

Doufáme, že tato aktivita vzbudí zájem hlavně mladých lidí, bude to prostor, kde lze se setkávat a dále rozvíjet přirozenou zvídavost dětí a mladých lidí.

 

Součástí této podpory hmyzu jsou i tzv. hmyzí domky, které se na místo instalovaly na podzim 2021.

241479344_10215993548550756_8817316536005993161_n (1).jpg
241419995_10219343537970216_6144239975904898302_n.jpg
241243818_10215993563671134_1195878546929528047_n.jpg
241577765_10215993548910765_4421992965360544421_n.jpg
241380051_10219343541210297_426565220949666255_n.jpg
241209789_10215993558391002_2604467379142470884_n.jpg
bottom of page